Бонусна програма «Service Bonus»
alt

Правила участі в бонусній програмі «Service Bonus»

Ці правила встановлюють офіційні правила участі в бонусній програмі лояльності «Service Bonus»
(надалі - Правила), які визначають умови участі в бонусній програмі лояльності «Service Bonus» (надалі - Програма), а також визначають умови, період та порядок участі в Програмі. 
Правила розроблені у відповідності до Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно – правових актів України, внутрішніх положень Товариства.

1. Визначення термінів

1.1.   «Організатор» Програми – організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП+», 65070, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15.
1.2.   «Програма» - це бонусна програма лояльності, що направлена на заохочення постійних покупців, яким надаються спеціальні умови для придбання товарів та послуг, що надаються Організатором.
1.3.  «Учасник Програми» - будь-яка дієздатна фізична особа, що приймає участь в Програмі шляхом надання згоди  у вигляді анкети згідно із діючими Правилами та участь якої підтверджено Організатором та є власником (законним користувачем) не гарантійних автомобілів торгівельних марок RENAULT, а також автомобілів інших брендів. 
1.4.   «Бонусна карта» - карта Учасника Програми  в інформаційній системі Організатора із визначеним індивідуальним номером.
1.5.   «Спеціальні бонус» - спеціальні бонусні пропозиції  Організатора, які діють  у відповідності з умовами конкретних акцій, що проводяться Організатором.
1.6.   «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Організатора щодо процесу нарахування та списання бонусів за Бонусною картою. 
1.7.   «Анкета» - реєстраційний документ, що надається Організатором Учаснику Програми для заповнення. При заповненні анкети фізична особа надає свою згоду на участь в Програмі згідно умов цих Правил, а також на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поповнення, використання, розповсюдження, знищення, тощо) Організатором будь-яких даних, в тому числі персональних. 
1.8.   «Місця надання послуг та придбання Товарів» - сервісний центр ТОВ «АВТО ГРУП+», який знаходиться за адресою: 65070, м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15.
1.9.   «Товари» - запасні частини та матеріали до автомобілів, які реалізуються Організатором.
1.10. «Послуги» - усі види ремонтних послуг, що надаються сервісним центром, окрім послуг шино монтажу, послуг з установки додаткового обладнання, усіх видів діагностування, послуг з малярно-рихтувальних робіт. 
1.11. «Заохочення» - можливість використання Учасником Програми Бонусів у вигляді знижки при придбанні Товарів та послуг (окрім обмежень на придбання Товарів та послуг, встановлених Організатором) в місцях надання послуг та придбання Товарів у відповідності до Правил Програми.  
1.12. «Транзакція» - операція, результатом якої є нарахування чи списання Бонусів в інформаційній системі Організатора. 
1.13. «Канали комунікації Програми»  -  сайт https://www.renault.in.ua та інші засоби комунікації, що здійснюються для контакту Учасника та Організатора. 

2. Загальні положення

2.1.   Програма лояльності є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.2.   Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері грального бізнесу.
2.3.   Програма діє в місцях надання послуг та придбання Товарів, визначених даними Правилами.

3. Умови участі в Програмі

3.1.  Учасником Програми може бути виключно фізична особа, що здійснила придбання послуги чи Товару незалежно від суми такого придбання та надала коректно заповнену анкету із точним заповненням граф, які визначені організатором як обов’язкові.
3.2.   Учасниками Програми не можуть бути юридичні особи. Учасниками програми не можуть бути співробітники Організатора.
3.3.   Інформацію про умови Програми можна також додатково дізнатися у співробітників сервісного центру та через канали комунікації Програми.
3.4.   Основним ідентифікатором Учасника Програми в інформаційній системі Організатора є наявність Бонусної карта. Бонусна карта обслуговується в місцях надання послуг та придбання Товарів.
3.5.  Програма розрахована та розроблена для особистого використання фізичними особами. Бонуси Програми не можна передавати, продавати, отримати компенсацію (в тому числі грошову) або іншим способом відчужувати.
3.6.  Датою початку участі в Програмі є дата активації Бонусної карти в інформаційній системі Організатора та надання заповненої анкети Учасника Програми у відповідності до даних Правил. Бонусна карта є дійсною протягом терміну дії Програми. 
3.7.  У випадку втрати, крадіжки, іншого виходу Бонусної карти із законного володіння Учасника Програми, йому необхідно звернутися до Організатора з метою блокування.
3.8.  Організатор Програми не несе відповідальність за операції, що здійснюються за Бонусною картою, яка вибула із законного володіння учасника до моменту її блокування.

4. Права та обов’язки Організатора Програми


4.1.  Організатор має право призупинити програму, відмінити чи змінити умови Програми в будь-який час. У випадку припинення Програми всі Бонуси, що були накоплені Учасником Програми можуть бути витрачені протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту розміщення Організатором відповідного повідомлення на сайті щодо припинення Програми. Організатор Програми може також додатково повідомити Учасників Програми  іншими засобами комунікації. 
4.2.  Організатор має право відмовити клієнту в активації карти, видалити карту Учасника Програми  або припинити її обслуговування при наявності наступних обставин (взагалі, але не виключно):
4.2.1.  використання чи спроба використання Бонусної карти способом, який не відповідає умовам Програми.
4.2.2.  відсутність будь-яких операцій за карткою протягом 364 днів з моменту останнього нарахування  Бонусів. 
4.2.3. будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника Програми  відносно його участі в Програмі.
4.2.4. інші обставини, які Організатор буде вважати як значимі для відмови в активації чи припинення дії Бонусної карти.
4.3.  Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть виникнути в результаті таких дій. 
4.4.  Організатор має право списувати з Бонусної карти Учасника Програми, бонуси, зараховані помилково, пов’язані із придбанням, яке згодом було відмінено, у випадку виявлення шахрайства та/або несумлінних дій з Бонусною картою чи балансом бонусів.

5. Використання персональних даних Учасника

5.1. Інформація, що залишена Учасником у Анкеті (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, поштова адреса, тощо) є персональними даними Учасника Програми. Персональні дані Учасника Програми є конфіденційною інформацією, збирання та наступна обробка персональних даних здійснюється Організатором у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно – правових актів.
5.2. Заповненням Анкети, Учасник Програми підтверджує добровільне надання Організатору зазначених в Анкеті персональних даних для реєстрації в інформаційній системі в якості Учасника Програми, заповнення Анкети здійснюється з метою довгострокового співробітництва з Організатором.  Учасник Програми також надає згоду на використання його персональних даних з метою обробки замовлень для надання послуг чи придбання Товарів, отримання рекламних пропозицій та спеціальних пропозицій, інформацій про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора та його комерційних партнерів.
5.3. Для цілей, передбачених даним розділом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу (e-mail - розсилка), відправляти SMS-повідомлення на номери, які були надані Учасником Програми як контактні, здійснювати телефоні дзвінки номери, які були надані Учасником Програми, як контактні, здійснювати розсилки на номери, які були надані Учасником Програми, як контактні у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, тощо.
5.4.  Для цілей, передбачених даним розділом Учасник Програми надає Організатору безумовне право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі розміщувати (вміщати) персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про таке розміщення), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну. Організатор зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки  даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
5.5.  У випадку зміни своїх персональних даних Учасник Програми повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через канали комунікації Програми із відповідним повідомленням. У випадку не виконання Учасником Програми даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані із використанням таких даних. 
5.6.  Учасник Програми  безпосередньо при заповненні Анкети чи в інший момент може встановити обмеження (заборону) на використання його персональних даних. Для цього Учасник Програми повинен звернутися через надані Канали комунікації Програми із відповідним повідомленням Учаснику також надаються інші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.7.  Анкета Учасника Програми не приймається відповідальною особою Організатора у випадку:
у випадку, якщо в Анкеті не заповнені обов’язкові поля; поля заповнені не вірно чи не у відповідності до вимог Правил.
5.8. Організатор зобов’язується своєчасно інформувати Учасника Програми про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за не доставку повідомлення, якщо це сталося в результаті обставин, які не залежать від Організатора.
5.8.  Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників
Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не розповсюджувати та не надавати їх третім особам без згоди Учасників  Програми.
5.9.  Учасник Програми надає Організатору право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру про Програму або Партнерів Програми та про інші споживчі пропозиції по електронній пошті, телефону і / або SMS-повідомлення.
5.10. Дані Учасника Програми, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник Програми, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства.
5.11. Відповідальність за недостовірність даних у Анкеті персональних даних несе Учасник Програми.

6. Реєстрація в програмі

6.1.     Для того щоб зареєструватися у Програмі, клієнт  повинен заповнити Анкету та надати анкетні дані Учасника Програми відповідальній особі Організатора.
6.2.     Після реєстрації представником Організатора анкетних даних клієнту йому видається Бонусна карта з індивідуальним номером. Учасник Програми може використовувати Бонусну карту на наступний день за днем її активації.

7. Нарахування бонусів

7.1.    Перед проведенням транзакції Учасник Програми повинен проінформувати співробітника Організатора, що придбання Товарів чи послуг буде здійснено в рамках цієї Програми. Нарахування бонусів здійснюється в інформаційній системі Організатора на рахунку Учасника Програми. Організатор не несе відповідальності за списання бонусів, якщо Учасник Програми не повідомив до моменту розрахунку, що придбання здійснюється за допомогою бонусів.
7.2.    Бонуси можна використовувати виключно за наявності Бонусної карти у Учасника Програми. У випадку відсутності карти її відновлення провадиться в порядку, визначеному Організатором. 
7.3.    Активація бонусів здійснюється не раніше 24 годин з моменту придбання Товарів або послуг, які беруть учать у Програмі. Розрахунок бонусами можливий виключно за оплату послуг у розмірі, що не перевищує 30 % вартості такої послуги.
7.4.    Бонуси діють 364 календарні дні з моменту їх нарахування, якщо менший строк не об’явлений Організатором.
7.5.    Бонуси нараховуються на рахунок Учасника Програми за умови: наявності Інтернет-зв’язку, електроенергії, працюючого програмного забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть нараховані на рахунок Учасника програми після поновлення необхідних можливостей.

8. Використання Бонусів

8.1. Бонуси активуються (стають доступними для використання) через 24 години після здійснення покупки або на інших умови, визначених умовами певно визначеної Акції.
8.2. Учасник Програми має право використовувати Бонуси, які є на його рахунку, як знижку при покупці послуг в сервісному центрі ТОВ «АВТО ГРУП+» (крім обмежень на придбання послуг, встановлених Організатором).
8.3. Бонуси використовуються в порядку та в розмірі визначеною таблицею нижче:

Негарантійні автомобілі брендів RENAULT

10% - моментальна знижка на послуги

5% - моментальна знижка на запасні частини

10%  від суми покупки послуг нараховується на бонусний рахунок

5%  від суми покупки запасних частин нараховується на бонусний рахунок

Інші автомобілі

5% - моментальна знижка на послуги та запасні частини

5%  від суми покупки запасних частин та послуг нараховується на бонусний рахунок

8.4. Транзакція списання бонусів (при наявності наявних активованих бонусів на рахунку) можлива тільки для Учасників  з використанням карти. Для цього Учаснику Програми необхідно пред’явити бонусну картку представнику Організатора при розрахунку.
8.5. Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника Програми здійснюється за схемою:
8.6. 1 бонус = 1 гривня знижки при купівлі послуги. Бонуси неможливо використовувати (списувати) при придбанні товарів та послуг в кредит або використанні програми «Оплата частинами».
8.7. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів / послуг, при придбанні яких Учасник Програми може використовувати Бонуси.
8.8. Відповідно до кількості накопичених на рахунку Бонусів Організатор надає Учаснику Програми право отримати знижку при купівлі товару за заявленим умовам.
8.9. Організатор Програми самостійно визначає послуги, при придбанні яких можливе використання Бонусів.
8.10.  Бонуси можна використовувати як знижку вартості товару, але не більше 30% від суми чека.
8.11.  Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.
8.12. Накопичені Учасником Програми  (нараховані Організатором) Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику Програми готівковими коштами.
8.13. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником Програми  податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.
8.14.  Бонуси, не використані Учасником Програми  протягом періоду акції, вважаються анульованими і списуються з рахунку Учасника Учасником Програми. Бонуси списуються в хронологічному порядку в залежності від їх дати активації.
8.15. У разі придбання клієнтом запасних частин для ремонту самостійно (не у сервісному центрі ТОВ «АВТО ГРУП+»: бонуси на карту не нараховуються за установку даних запасних частин, наявні на карті бонуси не списуються на послуги установки даних запасних частин.

9. Інші умови

9.1. Правила регулюються чинним законодавством України. Організатор має право тимчасово відмовити Учаснику Програми  в нарахуванні або використанні Бонусів у разі відсутності на момент звернення Учасника Програми  технічної або іншої можливості для цього.
9.2. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, обробки і використання отриманої від Учасника Програми  персональної інформації він буде дотримуватися положень Правил та норм чинного законодавства України. У зв'язку з цим Учасник Програми підтверджує, що він ознайомився і повністю (однозначно) погодився з умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, обробки та використання інформації, зазначеної в Анкеті.
9.3. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник Програми надає однозначну згоду на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах , інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження території і строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами.
9.4. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені в Анкеті, і дані про зроблені Учасником Програми покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором та іншими уповноваженими Організатором організаціями і третіми особами без обмеження по терміну і території, в тому числі і за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові Програми рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
9.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе.
9.6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила.
9.7. Учасник Програми вважається повідомлений про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми, якщо такі зміни були розміщені на Сайті Програми та / або в сервісних центрах Організатора / або направлено Учасник Програми у на зазначені в Анкеті адресу електронної пошти або номер мобільного телефону. Якщо від учасника не надійшла відмова від участі, то вважається що він прийняв зміни. Обов'язок стежити за змінами покладається на Учасника Програми.